Как да научим детето да вярва в себе си

Мама и татко искат наследникът им да бъде весел и с въображение, да знае цената си, да умее да изразява своето мнение. Нашият психолог съветва как да възпитаме детето да бъде самостоятелно и смело и да се справя добре в живота.

Родителите имат най-голямо влияние върху формирането на характера на малчугана. Затова зависи преди всичко от тях, дали то ще бъде уверено в себе си, без комплекси, самостоятелно и способно да взима решения. Толерираното от мама и татко хлапе, което е обградено с любов и топлина, се чувства важно. Неговото усещане за собствената стойност го прави отворено и приятелски настроено към хората. Такова дете подхожда към живота оптимистично. Затова пък малчуганите, които често чуват, че не умеят това или онова, или че са мързеливи, ще смятат в бъдеще, че не стават за нищо и няма да се справят и с най-елементарната задача.

Taкaва занижена самооценка предизвиква несигурност в себе си, трудности с взимането на решения и изразяването на собственото мнение. Децата, които смятат, че за нищо не стават, имат проблеми със създаването на контакти, а също така се страхуват от отхвърляне. Единствено безусловната любов на мама и татко би изградила у детето положителен образ на самото него.

Кое да и кое не?

- Ако искаме нашите деца да придобият съзнание за собствената си стойност, трябва да им показваме, че самите ние имаме самочувствие и че то е важно за нас.

- Трябва да избягваме да обиждаме хлапето (глупак, мързеливец, тъпак, идиот), да не употребяваме сравнения (Магда вече може да чете, а ти...), заплахи (ще си поговорим сериозно, когато се върне баща ти), обобщения (ти никога... ти винаги...), поучения и проповеди (на твоята възраст аз...), етикети (типична блондинка).

- Обръщайки се към детето, не бива да употребяваме думите: умен, красив, глупав, лош. Те могат да го вкарат в заблуда. По-добре говорете за постъпките, например: "Добре си го измислил". Благодарение на това детето ще има по-добра представа за нещата, които умее.

- Добре е да се въздържаме от сугестивни начини за комуникация чрез: мимики (гневно мръщене), погледи (студени, изпитателни), жестове (вдигане на рамене, заплашване с пръст), допир (нетърпеливо побутване).

- Насърчавайте детето да изговаря думи, които го правят да изглежда голямо, например: искам, избирам, държа на, реших и т.н. За сметка на това го отучете да употребява изрази, които го принизяват, например: няма да се справя, длъжен съм, така се налага.

- Хвалейки детето, не употребявайте изрази като: "Е, най-накрая ме разбра". Те не действат стимулиращо, а напротив - припомнят по-ранни неуспехи. По-добре кажете: "Хубаво е, че ме разбра".

- Подкрепяйте хлапето, показвайте му, че вярвате в него и създавайте ситуации, в които ще се убеди, че може повече.Коментари към новината

  • Смени картинката