Кражби и сбивания - най-честите престъпления сред учениците

Кражби, телесни повреди и употреба и притежание на наркотични вещества са най-честите престъпления сред учениците в пловдивския район Северен. Това стана ясно след отчено събрание за дейността на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 2012 г.     

Във всички 13 учебни заведения на територията на района са създадени училищни комисии, които работят по предварително изготвен план и се отчитат пред педагогическия съвет, обикновено след всеки учебен срок, посочи кметът на Северен Ральо Ралев.

Най-често срещаните негативни прояви са: лоша дисциплина или неуважително отношение към преподаватели, сбивания, кражба на вещи от съученици, неизвинени отсъствия, тютюнопушене и посещаване на кафе-заведения в учебно време, подправяне на оценки или медицински бележки. При някои от децата извършените прояви са еднократни, а при други – повтарящи се.
През 2012 г. на територията на Трето РУП са извършени 24 престъпления от 22 малолетни и непълнолетни, което показва спад спрямо предходната година, когато 40 деца са извършили 43 престъпления.

По данни на инспекторите от Детската педагогическа стая при Трето РУП, през 2012 г. на отчет са водени 85 ученика. През периода няма деца, настанени  в Поправителния дом в Бойчиновци и в Дома за непълнолетни девойки при затвора в Сливен.

През 2012 г. 7 деца са станали жертва на престъпления, срещу 8 през 2011 г. и 30 потърпевши през 2010 г. Най–често децата са били обект на кражби.Коментари към новината

  • Смени картинката