Хиперактивните деца - болни или свръхинтелигентни

Напоследък стана много модерно да се приписва на децата хиперактивно поведение. По принцип малките, за разлика от много възрастни, са спонтанни. Добре е да се различава едно такова поведение от хиперактивността. Когато детето е прекалено сдържано, то всъщност е лишено от възможността да контактува с емоциите си, да ги преживява и да ги изразява. Също така, много често деца, които са тревожни, имат негативни ситуации вкъщи или преживяват травма, са по-активни. Тази активност е следствие на емоционална травма и при заздравяване на семейните отношения или работа с психолог симптомите изчезват сравнително бързо.

Но когато имаме синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, това е реално съществуващо емоционално–поведенческо нарушение, обяснява психоложката Радка Цонкова, ръководител на детски терапевтичен център "Слънчице". Тя допълва, че хиперактивни обикновено наричаме много подвижните и активни деца, които често нарушават дисциплината и реда в дома си и в училище, тичат, катерят се, въртят се, постоянно говорят, непрекъснато са в движение и понякога стават неудържими.

Обикновено те са импулсивни и се отличават с бързо сменящи се настроения. Импулсивността се демонстрира като нетърпеливост, трудност в изчакването на реда, често прекъсване, когато някой говори. В училище те са дезорганизирани, не внимават в час, не се задържат дълго време на едно място. Стават често, разхождат се, отговарят преди да са чули въпроса добре, посочва психологът.

Тези деца обикновено са с нормален или по-висок от средния интелект. Твърде често имат и някакви специфични способности. Някои от тях са талантливи музиканти, други добри спортисти, трети умеят да увличат останалите в определени дейности.

Разнообразните симптоми при хиперактивните деца и непостоянството в техните изяви са основната причина за трудностите при поставяне на диагнозата. При тези малчугани се налага психотерапия понякога с години. Родителите на деца с хиперактивно поведение често срещат трудности и неразбиране в детската градина, в училище, по детските площадки. Случва се другите родители да ги обвиняват, че детето им е невъзпитано. Учителите пък от своя страна не искат такива малчугани в своите групи и класове. Затова, освен детето, и самите родители се чувстват отхвърлени, обяснява Цонкова.

Центърът, ръководен от нея, работи с деца с езиково-говорни проблеми, дефицит на вниманието, със затруднения в обучението, емоционални проблеми, слаб самоконтрол в училище или в семейната среда, проблеми в общуването между членовете на семейството, ревност при поява на нов член в семейството – бебе или възрастен. В терапевтичния център се извършват консултации и с деца с противообществени прояви и зависимости (от компютър, хазарт, психоактивни вещества), аутизъм, хипеарктивност, дислексия, ДЦП, синдром на Даун. Изготвя се индивидуална програма за работа с детето или с цялото семейство. Съществува възможност за включване на цялото семейство в релаксиращи програми, които са изготвени по съвременни методики съвместно с водещи центрове в областта.

Детски терапевтичен център "Слънчице" разполага с екип от  специалисти с различни специализации в областта на терапевтичната работа с деца, които са с дългогодишен стаж и със специфични умения за общуване с малчугани от различни възрасти.

Детски терапевтичен център "Слънчице"

гр. ПЛОВДИВ,
База 1: ул. "Войнишка слава" 18,
База 2: ул. "Май" 16, ет.2
гр. СОФИЯ,
База 1: ул. "Благатица" № 2 - до Военна болница
Базя 2: Герман пл. "Иван Вазов" 2

тел. за гр. Пловдив: 0886866609, 0895526418,
тел. за гр. София: 0893561678, 0897020099
skype: therapy_cabinet

radkatzonkova@abv.bgКоментари към новината

  • Смени картинката